...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 6 – 13 มิถุนายน 2559 โครงการสำรวจสภาพในพิพิธภัณฑสถานไทย ณ เมืองนอร์ดแคปป์ และสำรวจพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก

(จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง)